Danışmanlık

Danışmanlık

Marka Yönetimi Danışmanlığı

Yeni bir hizmet veya ürün ile piyasaya çıkan şirketler ve kurumlar için marka yönetimi danışmanlığı hizmeti sunuyoruz. İşe başlarken marka sahibi kişi, kurum veya şirketin aklındaki soruların cevaplarını birlikte buluyor, doğru ve hesap verilebilir bir strateji ile ilk adımlarını atmasını sağlıyoruz. Bu süreçte ekibin bir parçası olarak markanın yerinde hizmet veriyoruz. Haftanın bir gününde ekibimizden bir kişi ile marka sahipleri ve çalışanları ile beraber çalışıyor, onları dinliyor, markalaşma ve marka yönetimi konularında onlara gerekli desteği vererek, deneyimlerimizi aktarıyoruz.

Bu süreçte öncelikle;

Marka adımız ne olmalı?

Marka adımız bizi tam anlatıyor mu?

Bu yolda neler yapılmalıyız?

Hedef kitlemiz ne olmalı?

Strateji konusunda neler yapmalıyız?

Acaba markamız için seçtiğimiz renk doğru mu?

Muhtemel müşterilerimiz için değer önerilerimiz neler?

Vermek istediğimiz duygu ne?

Neden bizi satın alsınlar?

Yaratacağımız algı ne olmalı?

Nerelerde bulunmalıyız?

6 aylık, 1 yıllık, 3 yıllık planlarımız neler olmalı?

Hangi konularda hizmet almalıyız?

gibi bir çok soruya vereceğiniz cevapları birlikte buluyoruz. Çıktığınız markalaşma yolunda sizinle beraber yürüyor, markamız için ekipçe çalışıyoruz. Bu çalışma 6 ay ile 1 yıl arasında sürmektedir. 1 adet uzman yarı zamanlı olarak sizinle çalışmaktadır.

Entegratörlük

Şirketlerin marka değerlerini korumaları, yapacakları tüm tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde optimum faydayı sağlamaları için birlikte hareket ediyoruz. Hâlihazırda sektöründe uzman ajanslarla çalışan şirketler ve kurumlar için, ajanslarınızla kurulan iletişimde departmanlarınız ve ajanslarınız arasındaki iletişimi yönetiyoruz. Bu süreci şirketinizin veya kurumunuzun optimum fayda sağlayabileceği bir şekilde tasarlıyor, iletişim stratejinizi belirliyoruz. Ayrıca;

Marka stratejinizi inceliyor,

Mevcut durumunuzu analiz ediyor,

Önceden yapılmış işlerinizi değerlendiriyor,

Ajanslarla yaptığınız mevcut işleri algılıyor,

Vizyonunuzu ve misyonunuzu çalışıyor,

Ajanslarla olan iletişim stratejiniz ve yollarınızı hazırlıyor,

Sizinle ajanslarınız arasındaki iletişim köprüsü oluyor,

süreç yönetimine katkıda bulunuyoruz. İletişim yollarınızı geliştiriyor, hep birlikte çok daha iyi işlere imza atabilmek için çalışmalar yürütüyoruz. Yaratıcı süreçlere dahil olarak, markanızın geliştirilmesi için ajanslarınızla birlikte hareket ediyor, Yönetim Kurulunuza iletişim ve markalaşma desteği hizmeti sunuyoruz. Bu hizmetin zaman kısıtlaması bulunmamaktadır. 1 adet yönetici haftada bir gün süre ile yerinde, diğer zamanlarda online iletişim yolu ile sizinle çalışmaktadır.

Danışmanlık

Şirket Mentorluğu

Yönetim Kurulunuzda, markanız adına karar verirken danışabileceğiniz, marka değerinizi bilen danışmanların yer almasının dengeli büyüme, kurumsal algı oluşturma ve marka yönetimi açısından önemli olduğunu düşünüyoruz. İletişim, pazarlama ve tanıtım için yapılacak tüm faaliyetlere marka gözüyle bakıyor, sizinle birlikte planlıyor, uyguluyor ve ölçüyoruz. Eğitim çalışmaları ile mentorluk çalışmalarını destekliyoruz. Her zaman olduğu gibi ilk önce mevcut durum analizi ile başlıyor, rakipleri ve sektörü inceliyoruz.

Şirket mentorluğu ile,

Yönetim Kurulunuzun;

Kurumsallaşma,

Markalaşma,

Franchising süreci yönetimi,

Dijital süreç yönetimi,

İmaj çalışmaları,

konularında, analiz, uygulama ve fikir geliştirme çalışmaları ile, mentorunuz olarak yanınızda yer alıyoruz. Departmanlarınıza ve çalışma arkadaşlarınıza uygulanabilir, hesap verebilir ve takip edilebilir fikirler sunuyor, çalışmalarımızı düzenli olarak yönetim kurulunuza rapor ediyoruz. Bu çalışma 90 gün ile 1 yıl arasında sürmektedir. 1 adet uzman yarı zamanlı olarak sizinle çalışmaktadır.

Kriz Yönetimi Danışmanlığı

Bir örgütün hedeflerini ve işleyişini tehdit eden, acil karar verilmesi gereken, uyum ve önleme sistemlerini yetersiz hale getiren durum olarak tanımlanan krizlerinizi yönetirken danışman olarak sizinle birlikte çalışıyoruz.

Yaşamakta olduğunuz krizlerinizde;

Sizinle birlikte müdahale ediyor,

Krizin sebeplerini ve algıyı inceliyor,

Kuruluşunuzu korumak ve en az zararla krizden çıkılmasını sağlamak için çalışıyor,

Kuruluş sözcüsünü belirliyor, açıklamaları birlikte hazırlıyor,

Önemli hedef grupları belirleyip, verilecek mesajları oluşturuyor,

Şeffaf iletişim kuruyor,

sürecin başından sonuna sizin yanınızda oluyoruz. Yönetilemeyen krizlerin şirketlerin ve kurumların imajlarına olan etkisini biliyor, buna uygun olarak süreci yönetiyoruz. Bu çalışma kriz süresince yapılmaktadır. 2 adet uzman tam zamanlı olarak süreç boyunca sizinle çalışmaktadır.

Muhtemel krizler için;

Kriz yönetmeliği hazırlıyor,

Çalışanlarınıza kriz yönetimi eğitimi ve workshopları düzenliyor,

Örnek senaryolar üzerinde çalışıyor,

Oluşabilecek krizlerinize şimdiden hazırlık yapıyoruz.

Duygu / Algı Yönetimi

Algı, ‘bireyler tarafından hisleri sayesinde edindikleri bilgileri anlamak ve içinde bulundukları dünyaya düzen vermek için, seçme, organize etme ve yorumlama işlemidir’ biçiminde tanımlanmıştır. Marka, pazarlama ve satış faaliyetlerine her zaman duygu ve algı yönetimi gözüyle bakıyoruz. Algı Yönetimi’nin diğer kişilerin tutumlarını ve düşüncelerini etkilemek için doğru yönde ve etik olmayan herhangi bir davranış olmadan girişilen her türlü eylemi kapsadığın ve markanın, bir anlamda, insanların duygularına hitap etmek, onları tetiklemek veya etkilemek demek olduğuna inanıyoruz.

Duygu/Algı Yönetimi ile;

Mevcut ve muhtemel müşterilerinizin markanıza ait duygularını tespit ediyor,

Rakip firmaları ve sektörü inceliyor,

Anketler yapıyor,

Paydaşlarımıza danışıyor,

Birincil duyguyu ve alt duyguları tespit ediyor,

şirketinizin hedef kitlesindeki duygunun ve algının tüm markanıza uygulanması için danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Bu süreçte markanın duygusuna ve bunun tüm faaliyetlerde ne şekilde kullanılacağına karar veriyoruz. Bu çalışma 3 ay ile 6 ay arasında yapılmaktadır. 1 adet yönetici danışman olarak sizinle çalışacaktır.